Esszé

Kortárs tánc, Balett

Horeczky Krisztina: Fránya modernek

Magyar Nemzeti Balett: Fehér, Fekete – Ellentétek vonzásában

Lesújtó, hogy makacsul rokonságot kívánnak felmutatni a Black & White-darabok és Lander akadémikus, érzelmileg-intellektuálisan tátongóan üres műve között, csak mert utóbbiban fekete és fehér tütüt viselnek a balerinák.

Cikk folytatása

Kortárs tánc

Péter Márta: Emberi állandó

Zöld asztalok stációi II.

Jooss művének legnagyobb titka talán éppen az, hogy korának meghatározó tartalmi és formai-stiláris közegéből kihajtva, ám eredetének jegyeit tisztán őrizve, idővel újabb és újabb jelentéseket von magába, így a történelmi változásokban több nemzedéket is megszólíthatott.

Cikk folytatása

Kortárs tánc

Péter Márta: Ösztönző ellentmondás

zold-leadZöld asztalok stációi I.

A zöld asztal állócsillagnak tűnik; a II. Világháború előtt – részint Jooss együttesének a nácizmus térnyerése miatti kényszerű utazásai révén – a világ különféle tájain arat sikert, a háború utáni évtizedekben pedig rangos társulatok mutatják be sorra, földrajzilag ugyancsak távoli helyeken. (A történetnek különben több magyar résztvevője is volt.)

Cikk folytatása

Kortárs tánc

Kutszegi Csaba: „Ilyenek voltunk, vadak és jók”

A TÁNC Fesztiválja leadA Tánc Fesztiválja – XVI. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó

Mi, táncosok talán egy kicsit már túlértékeljük egyik kedvenc szentenciánkat, hogy tudniillik azért fogalmazunk mozdulattal, mert amit közölni akarunk, szóval elmondhatatlan. Lehet, hogy nincs is közölnivalónk? Vagy a „csak mozdulat" már kevés a megfogalmazásához? Vagy tényleg át kell adni a táncot a tánctagadóknak, a színházat a színháztagadóknak?

Cikk folytatása

Szerelem – Tabu – Libidó

vénusz-leadHárom tanulmány

E-book kötetbe szerkesztettük Komjáthy Zsuzsanna három tanulmányát. Az első és a harmadik már megjelent a Színház folyóiratban (ezúttal is köszönjük a másodközlés lehetőségét), ám a középső, a „Tudjátok nevét az árvaságnak?”, melynek címét Pilinszky János Apokrifjából kölcsönözte, első közlés.

Cikk folytatása

Képzés

Alexandra Pott: Varázsszavak mindenütt

Recenzió Gisela Peters-Rohse Das Kind un sein Tanz (A gyermek és a tánca) című könyvéről (a Tanznetz.de internetes újságon megjelent cikk fordítása)

gyerektánc leadMinden feladatot – legyen az technikai vagy improvizációs – történet, képi motívum vezet be, amely optimális esetben olyan mozdulatötletet kelt a gyermekben, amelyet az „testtel, lélekkel és szellemmel" rögzít, és a „test ujjongásaként" él meg.

Cikk folytatása

Kortárs tánc

Kritikusi igyekezet az Európa-kertben

E-book tanulmánykötet a Critical Endeavour program öt évéről

lead 160_lejardinKötetünk különlegessége nemcsak az, hogy öt év öt cikkét együtt jelenteti meg, hanem – hála Szemessy Kinga szerkesztőnek – az is, hogy a téma köré kiterjedt virtuális tudásbányát is prezentál.

Cikk folytatása

Kortárs tánc

A tánckritika kritikája

Két esszé „Berlin kritikamentes, oltalmazó légköréből"

lead kritikaVida Virág és Kutszegi Csaba két, Berlinből érkezett cikket szerkesztett e-book kötetbe. Az első a tánckritika kritikája, amely a műfaj ellehetetlenüléséről szól, a második pedig maga a cáfolat: ékesen bizonyítja, hogy íródhat manapság is táncról színvonalas elemző kritika.

Cikk folytatása