Jegyzet

Kortárs tánc

Tánckvartett címmel beszélgetéssorozat indul

Az első témája: Mészáros Máté United Space of Ambivalence című bemutatója -

Az ötlet egyszerű: négyen – kamerák előtt – táncról beszélgetünk, közben a tárgyalt előadásokból részleteket játszunk be.

 

A hagyományos, írott (nyomtatott vagy internetes) művészetkritika – elsősorban a laptámogatások radikális csökkentése miatt – visszaszorulóban van. De korunk igényei, az (előadó)művészetek változásai, átalakulása is új kihívások elé állítják a műelemzőket. A vizuális médiumok korában anakronisztikusnak tetszik táncról és színházról nyilvánosság előtt, az Interneten úgy megszólalni, hogy a szavak mellé nem rendelünk lehetőleg minél több, a ma igényeinek megfelelő (mozgó)képet.

Hazánkban a (tánc)kritikai élet (ha egyáltalán van ilyen) másik furcsasága – mely szintén nem kis mértékben az alulfinanszírozottságból fakad –, hogy a jelentős bemutatókról is jórészt csak egy-két mértéktartó, elemző kritika jelenik meg (ha egyáltalán megjelenik), melyek csupán egy-két hivatásos néző véleményét tükrözik. Így sokszor a kritikai artikuláció helyét „az örökkévalóságban” pusztán egy, kinyilatkoztatásnak vehető vélemény foglalja el, mely lehet, hogy túl szubjektív, esetleg téves értelmezésen alapul vagy melyet egyenesen észrevétlenül fejekbe fészkelt prekoncepció diktál.

A Tánckvartett-beszélgetésekben négy, adott esetben homlokegyenest ellenkező vélemény is megjelenhet, és a beszélgetők csakis a tárgyra fókuszálnak, véleményük önálló és saját.

Bár nem gondoljuk, hogy bármilyen művészeti jelenséget generációs alapon kellene szemlélni, mégis fontosnak tartjuk, hogy elsősorban fiatal elemzők beszélgessenek fiatal alkotók műveiről, hiszen nekik kell majd eldönteniük, megoldaniuk, hogy a jövőben legyen-e tánckritika, és ha igen, milyen legyen az.

Tánckvartett 1.rész

Komjáthy Zsuzsanna, Kovács Natália, Megyeri Léna és Kutszegi Csaba beszélget a United Space of Ambivalence-ról

  1. május 9.