Hírek

Kortárs tánc, Mozgásszínház, mozdulatművészet

Új Kérész Művek szitár zenekarral és egyéb Artus programok

November 9-én folytatódik a Kérész Művek sorozat, immár az 55. részével, mely a CÉLvagyOK alcímet kapta. A szokatlan, performansz-kocsma/kortárs-varieté műfajú est ez alkalommal azt kutatja, hogy miért megy fel valaki egy nap alatt a hegy tetejére és vissza, tudva, hogy ehhez 22 ezer lépcsőt kell megtennie. Még különlegesebbé teszi az estét az, hogy a társulat ezúttal egy szitár kamarazenekarral dolgozik együtt.

November 18-án újra látható az idei legújabb, a Budapesti Tavasz Fesztivállal közösen létrehozott Szél kapuja című előadás, mely a tánc, a harcművészet, a költészet, a zene és a vizuális művészetek kifinomult ötvözete. 

November 25-én, a Raj című előadás közönségeként, mint egy Raj egy egyede, tudományos és művészeti kutatás tárgya, témája, részvevője és nézője lehetünk egyszerre. Az előadás azt kutatja majd a nézőkkel közösen, hogyan születik döntés egy közösségben (emberek rajában) és hogyan az egyénben (érzések és gondolatok rajában).

 

KÉRÉSZ MŰVEK 55. / CÉLvagyOK?
„kortárs varieté” – „performansz-kocsma” sorozat
2019. november 9., 20.00 h
Artus Stúdió

A kiinduló pont továbbra is az a 22 ezer lépcső, ami felvezet a Wudang hegy egyik csúcsára épített kolostorhoz. Ahol is a hegytetőre vezető út néha lefelé kanyarodik, ezzel próbára téve a vándort és egyben megtanítva, hogy hiába fent a cél, olykor le kell menni a mélybe. Az előző Kérész a Lépcső-Zoom alcímet kapta.

Most olyan akciókat, alkotásokat hozunk létre, melyek azt a kérdést fogalmazzák meg, hogy egyáltalán miért is megyünk fel a hegyre. Mit fogunk ott megtapasztalni? Kivel fogunk ott találkozni? Önmagunkkal? Miért teszünk meg önként 22 ezer lépcsőt, hogy feljussunk bárhova is? Mi hajt, vagy mi vonz? Mit fogunk ott fent megtudni? Az út fel a lépcsőn a tanulás, a változás lehetősége? Tetteinket mik motiválják? Valódi belső szükségletek, vágyak, vagy a kényszerű elvárások, vagy a kíváncsiság? Inspiráció?

 

IMG 0343 768x1024


A lépcső egy út a lent és a fent között. Lent az ok, fent a cél.
Tetteinknek inkább célja vagy inkább oka van? CélvagyOK?

Kérdezünk és kérdezünk. Minden akció, minden kép, minden mozdulat és minden hang egy újabb kérdés. Mert mi kíváncsiak vagyunk!

Ez alkalommal egy kivételes összetételű zenekart kértünk fel, hogy egész nap velünk legyenek. Tóth Szabolcs vezetésével négy szitáros, egy ütős és egy hegedűsből álló kamarazenekarral együtt tesszük fel a fenti kérdéseket.

Nektek!

 

Amrita Szitárzenekar 1024x365

 

Alkotók és előadók:
Bakó Tamás, Bodóczky Antal, Csató József, Hajdu Gáspár, Hodován Mária, Kocsis Gábor, Lukács László, Mayer Zita, Mikó Dávid, Mózes Zoltán, Nagy Ágoston, Podmaniczky Dorottya, Sinkovics Ede, Szalay Henriett, Tóth Szabolcs

Zenészek:
Tóth Szabolcs (szitár), Ruzics Csilla (szitár), Gara Misel (szitár), Kalmár Tibor (szitár), Bakai Márton (hegedű), Mótyán Tibor (tabla, ütőhangszerek)

Rendező:  Goda Gábor

 

A Szél kapuja
2019. november 18., 19.00 h
Nemzeti Táncszínház – Nagyterem

“… mert kézzelfoghatók voltak, de elérhetetlenek, mert jelen lévők voltak, de megragadhatatlanok…” (Krasznahorkai László)

Számos kultúrában a Szél a világot és az embert mozgató erő metaforája, mely önmaga sosem látható, csak a hatását érzékeljük. Általa rezdül, mozdul meg az anyagi világ, felébred, él, pusztul és megújul.

A „Szél kapuja” maga az ember, egy átjáró az anyagi világ és a szellemi tér között. A Szél átjárja, összeköti ezeket a világokat, egyben megsemmisíti a határokat, és így mindenütt jelen van.

 

 

A Szél kapuja folytatja és tovább bontja a társulat két korábbi előadása, a Cseppkánon és a Raj kérdésfelvetéseit:

Hol keressük gondolatainkat, érzéseinket? Az agyban? A szívben? A sejtjeinkben? Egymásban? Kapcsolataink terében? Cselekedeteinkben?

Az előadás mozgásvilágát a Tai Chi Chuan, a Shen Dao Kung Fu és az ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.

 

Szel Puskel 1 1

Fotó: Puskel Zsolt

 

Minimalista zenei kompozíciója olyan hangszerekre épül, mint a harmónium, a fúvósok, az ének vagy az emberi lélegzet, vagyis mindazon hangszerek és eszközök, melyek a levegő mozgásának, áramlásának gyöngéd vagy éppen vad erejét használják.

Az előadás tere, mely egyszerre képzőművészeti és szellemi tér – mint az Artusnál mindig – most is az egyik legmeghatározóbb alkotó elem. Ez alkalommal is több mint látvány vagy az előadást befogadó hely – a tér maga a tartalom.

 

Raj
2019. november 25., 19.00 h
Artus Stúdió

Az Artusban a művészi, alkotó munka elsősorban a megismerés folyamatának eszköze. Figyelünk, keresünk és megosztjuk, ha találunk valamit. Ezt nevezzük előadásnak, – most inkább tanulmánynak.

A raj egy olyan biológiai jelenség, amelyben a sok egyedből álló élő rendszerek (pl. a hangyák, méhek, madarak, halak) egyes tagjainak külön-külön öncélú viselkedése ellenére a rendszer egészében megjelenik egyfajta kollektív intelligens viselkedés. Az ilyen viselkedés számos olyan tulajdonságot eredményez, ami megszégyenítő és irigylésre méltó az emberiség számára: tolerancia, hibatűrés, önszervező képesség, együttműködés, öngyógyítás, gyors és effektív kommunikáció, …stb.

 

 

De hogyan működik a raj? Hogyan kommunikál és hogyan hoz döntéseket? Az egyedi döntések vagy az egyedek döntéseinek sokasága, összessége az, ami a raj közösségét irányítja, mozgatja? Felfogható-e a raj egy egységes lényként?

Az emberiség maga felfogható-e úgy, mint összetett lény, mint amilyen egy raj? És az egyes ember maga felfogható-e, mint mikro-organizmusok, sejtek, érzelmek és gondolatok sokaságából álló raj?

De akkor ki az aki dönt, amikor az ember dönt?