Hírek

Kiírták a működési pályázatot

Figyelem! A benyújtási határidő: 2013. március 25.

emmi leadAz EMMI – az elmúlt évek gyakorlatához képest jóval korábban – kiírta „a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek" számára az úgynevezett működési pályázatot.

Figyelem! A benyújtási határidő: 2013. március 25.

Az EMMI – az elmúlt évek gyakorlatához képest jóval korábban – kiírta „a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek" számára az úgynevezett működési pályázatot.

Néhány fontos részletet kiemeltünk a pályázati kiírásból, legalul megtalálhatók a linkek, amelyeken a kiírás teljes szövege, valamint a letölthető dokumentumok elérhetők.

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

miniszterium

A pályázat célja:

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. január 1 – 2014. február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.

A támogatásra fordítható keretösszegek megoszlása:

Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. alkategóriák): 422 600 000 Ft

Táncművészeti szervezetek (1.2.; 2.2.; 3.2. alkategóriák): 231 680 000 Ft

Forgalmazói és befogadó színházi kategória együttesen: 267 200 000 Ft

Szabadtéri színház: 233 850 000 Ft

Nemzetiségi színház: 97 750 000 Ft

A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok és átcsoportosítások függvényében javasolhatják az általuk bírált kategóriák / alkategóriák keretösszegének módosítását.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:

1. kategória: Alkotóműhely: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft

2. kategória: Produkciós színház: minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft

3. kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező társulat: minimum 5 000 000 Ft,

maximum 35 000 000 Ft

4. kategória: Befogadó színház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft

5. kategória: Forgalmazói

5.1 ernyőszervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft

5.2 produkciós szervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft

5.3 produkciós ház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft

6. kategória: Szabadtéri színház: minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft

7. kategória: Nemzetiségi színház: minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.


A pályázók köre:

Az Előadó-művészeti Iroda által 2012. április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.

A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra / alkategóriákra vonatkozó további meghatározások az „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei" fejezetben olvashatók.

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely jelen pályázaton induló, 5.1 alkategóriában szereplő ernyőszervezet tagja.

Nem nyújthat be pályázatot a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évre szóló működési pályázatán támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a 6/2010. (II. 4. ) OKM rendelet szerint az Előadó-művészeti Iroda számára a 2010. és a 2011. évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be.

A megvalósítás időszaka: 2013. január 1. – 2014. február 28., a szabadtéri színházak (6. kategória) esetében 2013. január 1. – 2013. december 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2013. január 1. – 2014. március 17.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2013. március 25.

2013. február 26.