Jegyzet

Populár, Kortárs tánc

„Nem társkeresés, partnerkeresés"

Vida Virág jegyzete a KortársTáncGenerációk Szemle sajtótájékoztatójáról

lead ktg„Nálunk valóságos szellemi – azaz testi – műhely működik. Fontos kitétel, hogy egy művész folyamatosan reflektáljon önmagára, de egyben a maga útján járjon. A szellem szabadsága és a kreativitás ezért alapvető feltétel."

Vida Virág jegyzete a KortársTáncGenerációk Szemle sajtótájékoztatójáról

„Nálunk valóságos szellemi – azaz testi – műhely működik. Fontos kitétel, hogy egy művész folyamatosan reflektáljon önmagára, de egyben a maga útján járjon. A szellem szabadsága és a kreativitás ezért alapvető feltétel."

Minden formalitást mellőzve, baráti-szakmai hangulatban, kultúrkörnyezetben, a Vörösmarty Mozi vetítőtermében zajlott a KortársTáncGenerációk Szemle sajtótájékoztatója. Angelus Iván, a Budapest Kortárstánc Főiskola főigazgatója maga vezette és moderálta a fontos sajtóeseményt, amelyen a Szemle programjai mellett komoly hangsúlyt fektetett a Kémhatás című táncfilm megismertetésére is. A sajtótájékoztató végén az újságírók megtekinthették a film trailerjét.

A végleges állapotában 60-70 perc hosszúságú köztéri akciókon alapuló mozi valójában összegzése mindannak, amit Angelus Iván iskoláival (eleinte a Csanády utcai Kreatív Mozgás Stúdió, majd a Perc utcai Goli Tánchely, ma pedig BUTI) képvisel és létrehozott: a film egy szabad szellemű, kreatív alkotói közeg több évtizedes munkájának digitális lenyomata a jelen és a jövő számára; táncművészet egy megállított pillanata. A film címe – Kémhatás – nehezen fordítható idegen nyelvekre, ezért az alkotók az angol „testfilm" kifejezés mellett döntöttek, amely hasonlóan sokrétegű jelentéssel bírhat, mint a magyar változat.


KÉMHATÁS előzetes

„A köztéri táncperformanszainkkal belemerítettünk egy lakmuszpapírt a budapesti forgatagba, és vártuk, mi lesz a reakció, hogyan viszonyulnak az emberek a szokatlan eseményhez. Volt, aki befogadón, volt, aki közömbösen, volt, aki elutasítón. Épp, mint a kémiai tesztek anyagai. A kémkedés kifejezése is benne van a címben, mert a mai telefonok jó felbontású kameráinak segítségével könnyen tudtunk sokan sok szemszögből izgalmas részleteket is megmutatni." – nyilatkozott Angelus Iván. Elmondta még: „A tánc időben zajló művészet, pillanatnyi hatást gyakorol. Ez csodálatos, de ugyanakkor ez a gyengéje is. Ennek a hatásnak a meghosszabbítását várjuk a filmtől, a tánc múlandóságát ellenpontozzuk. Valóban igaz, hogy a tánc háromdimenziós műfaj, és emiatt nehezebb két dimenzióban megragadni. De véleményem szerint a benne rejlő értékeket 2D-ben ugyanúgy el lehet mondani, mint 3D-ben. A Kémhatást nem nevezném tipikus táncfilmnek, ez inkább egy vetített táncperformansz; nem hétköznapi gesztusrendszerre épülő folyamat, hanem absztrakt kifejezésmóddal ábrázolja a valóságot."

A sajtótájékoztatón jelen volt a film vezető operatőre és vágója is, Dömötör Péter, akit majd' húsz éves munkakapcsolat köt össze Angelus Ivánnal. „Sok utcai performanszot rögzítettünk már, táncoltak mindenhol: a csónakázó tavon, autó trélerén utazva, szökőkútban... A mostani filmben a gyerekeknek operatőri feladataik is voltak, de nem konkrét instrukciókat adtam, hanem magatartásformákat jelöltem ki. Beosztottam, hogy ki mire koncentráljon; volt, aki »fejvadász« lett, volt, aki elvegyülve, »kémként« forgatott, másoknak azt mondtam, legyenek »paparazzók«. Előre nem lehetett felkészülni rá, hogy mit látunk majd, így sok mindent az adott szituáció határozott meg. A film vágása sokkal nagyobb kihívást jelentett, mint maga a forgatás. Körülbelül nyolc kamera dolgozott és 4500 file-ban gyűlt össze a nyersanyag, amit emberfeletti munka egy körülbelül egyórás moziba összesűríteni. Úgy éreztem magam, mint aki a Niagara-vízesés alatt áll egy kis pipettával, hogy összegyűjtse a legszebb cseppeket." – foglalta össze munkamódszerét a vezető operatőr.

01
Beszt BUTI

A film kivételes alkotás abból a szempontból is, hogy Angelus Iván egykori és jelenlegi diákjai egyaránt részt vettek a forgatásban. Többek között a sajtótájékoztatón is megszólaló Hód Adrienn, aki ma már sikeres társulatával, a Hodworksszel járja Európát, és akit Angelus Iván „erős, szubjektív, a testnyelv felől közelítő alkotóként" mutatott be. Munkáira visszagondolva, való igaz, hogy Hód Adrienn azok közé a koreográfusok közé tartozik, akik test- és improvizációközpontú próbafolyamatok során jutnak el a koreográfia megalkotásáig. Hód Adrienn két legújabb munkáját, az Ahogy azt az Apám elképzelte és a Lában Rudolf-díjas Basse Danse-t szeptember 21-én és 22-én a KortársTáncGenerációk Szemle keretében a magyar közönség újra megtekintheti a Trafóban. Ez utóbbi produkciót a koreográfus elmondása szerint a londoni székhelyű Aerowaves programba is beválasztották, amely komoly elismerést jelent, hiszen öt-hatszáz koreográfiából csupán húsz kerülhetett be a programba. A nemzetközi figyelmet is kiérdemlő együttes Berlinben, Párizsban és Gröningenben vett részt „rezidencián", mely során megszülettek ezek az előadások.

bloom
Bloom! Dance Collective: City - fotó: Puskel Zsolt

A Szemle másik büszkesége lehet a Bloom! Dance Collective City című produkciója szeptember 19-én, szintén a Trafóban. A szintúgy a Budapest Tánciskolához köthető, háromállomásos amerikai turnéjáról visszaérkező társulatnak az elmúlt fél évben közel húsz előadása volt külföldön – „míg jelenleg Magyarországon ebben a műfajban kettő és tíz közé tehető ez a szám" – egészítette ki az adatokat Angelus Iván.

A Trafó ad helyszínt a Szemle nyitóeseményének is szeptember 18-án, a Beszt BUTI című esttel, melyben a Budapest Tánciskola legjobb előadásainak válogatását tekinthetik meg az érdeklődők. Szeptember 24-én pedig a Lajkalab vizsgálja az emberi kapcsolatok mélységét a Felületi kötődés című előadásban a MU Színházban.

A helyszínek – Trafó, MU Színház, Nemzeti Táncszínház – említésekor a főigazgató röviden reflektált a Trafóban végbemenő vezetőváltásra is, és reményét fejezte ki, hogy minden folyamat, amely elindult, és nagyszerűen kiforrta magát, a jövőben is megmarad, és hogy Nagy József akár újabb tendenciákkal színesítheti, szélesítheti az intézmény működését. Megjegyezte azt is: a Szemle kapcsán a három említett befogadó intézmény példátlan együttműködésről adott számot.

hod ahogy
Hodworks: Ahogy azt az Apám elképzelte - fotó: KNI

A befogadó színházakon kívül azonban a BUTI kapui is megnyílnak a KortársTáncGenerációk Szemle alatt az érdeklődők számára. A szeptember 20-ai nyílt napon a hivatásos kortárs képzésébe enged bepillantást az iskola. A kortárs tánc tudományos megközelítése sem maradhat ki a programból. Szeptember 26-án az Írók Könyvesboltjában a Reflektív Táncfüzetek néven megjelenő sorozat első négy kötetét mutatják be. A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében a Budapest Kortárstánc Főiskola MA szakon végzett hallgatói tartanak rövid prezentációkat szakdolgozataik témájában, úgymint a klasszikus balett kortárs táncban betöltött szerepe, a csapat – közösség alakulása a kortárs együttesekben vagy a táncfotózás problematikája. A doktori dolgozatát író Reidl Kamilla az agykárosult gyermekek alternatív fejlesztéséről osztja meg tudományos tapasztalatait.

Izgalmas programnak ígérkezik szeptember 29-én a LÁGYMÁNYOS IMPROMTU, amely Moliére Versailles-i rögtönzését alapul véve, neves zenészek bevonásával különleges improvizációs esemény lesz. Az improvizáció megadja azt a lehetőséget a táncosoknak, hogy egyéni nyelvükön az időbeliség pillanatait kihasználva fejezhessék ki önmagukat.

basse
Hodworks: Basse Danse - fotó: KNI

A KortársTáncGenerációs Szemle összetett fogalom, mely egyszerre kapcsol össze korokat (generációk); határoz meg műfaji irányt (kortárs tánc), és sejttet egyfajta számvetést, enumerációt (szemle) is. Manapság sok helyről hallani a „hatos kategóriáról" – bizonytalanság, elégedetlenség, kilátástalanság, panasz övezi a kortárs előadóművészek mindennapjait. Angelus Iván mégsem bocsátkozik hosszadalmas sirámokba, szerinte a kortárs tánc karanténba kerüléséről mindkét fél egyformán tehet. Ezért is született meg január-február környékén Angelus Iván és munkatársai körében az a markáns elhatározás, hogy saját eszközeiket latba véve, megpróbálnak kilépni az elszigeteltségből.

„Azt szeretnénk, ha lennének kommunikációs lehetőségek, ahol nem reklámot adunk, hanem információt és ez által a lehető legszélesebb körökhöz érne el a kortárs táncművészet. Talán furcsán hangzik, de mi nem társ-, hanem partnerkereséssel foglalkozunk. Hasonló értékek mentén próbálunk élni, alkotni, felépíteni egy iskolát, megszólítani a közönséget. Szeretnénk, ha többen ismernének meg bennünket, és látnák azt, hogy nálunk valóságos szellemi – azaz testi – műhely működik. Fontos kitétel, hogy egy művész folyamatosan reflektáljon önmagára, de egyben a maga útján járjon. A szellem szabadsága és a kreativitás ezért alapvető feltétel" – hangsúlyozta a főigazgató.

A KortársTáncGenerációs Szemle az információ terjesztéséhez, betekintéshez az iskolai közegbe, a művészi eredmények számbavételéhez és párbeszéd megkezdéséhez nyújt kiváló fórumot.

Budapest, 2012. szeptember 12.