Néptánc

Kutszegi Csaba: Muszáj dekonstruálni!

Gondolatok versben és táncban – Rémi Tünde és Appelshoffer János előadói estje

Rémi és Appelshoffer tánca szinte virít a technikai szépségtől és a ritmikai pontosságtól, miközben mindketten dinamikusak, de érzékenyek és szuggesztívek is…

Minden ízében elképesztően jó minőségű előadás a Gondolatok versben és táncban. Kötelező tananyaggá tenném a táncművészeti egyetemen, minden néptánccal foglalkozó fiatallal megnézetném.

versszínház3Appelshoffer János / Fotók: Dusa Gábor / A fotók forrása a hagyományok Háza fb-oldala

Az opus csúcsminőségben összefoglalja a 20. századi magyar néptáncművészet haladó, modern törekvéseit, ráadásul az előadáson nemcsak a felmutatott anyag kiváló, hanem a szereplők teljesítménye, előadóművészeti készségeik is magas színvonalúak, mi több, színpadi személyiségük elragadó.

Ritkán adódik olyan alkalom, hogy az ember művészetfogyasztás közben átélheti egy korszak végét. A Gondolatok… előadásán tökéletesen átérezhettem, megérthettem (igaz, életemben talán nem először), hogy véget ért a 20. század, és ezzel valami új kezd el kezdődni… Hogy az új milyen, és mennyire tartós lesz, azt szerintem még nemigen tudhatjuk. Az előadás érzékletesen megmutatja, hogy mi a különbség konstrukció és dekonstrukció között – és éppen ebben lehet megragadni a közelmúlt, a jelen és a feltételezett jövő közti lényegi eltéréseket.

versszínház1Rémi Tünde

Rémi Tünde és Appelshoffer János előadói estje kitűnő alapanyagokból jó színpadi érzékkel meg van konstruálva (szerkesztő: Novák Péter). A zenei és táncos alapanyagok tiszta forrásból származnak, de nemcsak feszegetik az autentikus hagyományőrzés kereteit, hanem alaposan ki is tágítják a határait. Rémi és Appelshoffer tánca szinte virít a technikai szépségtől és a ritmikai pontosságtól, miközben mindketten dinamikusak, de érzékenyek és szuggesztívek is, a jelenetek hangulatváltásait hitelesen, átérzéssel tolmácsolják. A férfire – nem megtagadva a kárpát-medencei néptáncok erősen maszkulin jellegét – ezúttal is nagyobb hangsúly kerül, és Appelshoffer János különleges előadói teljesítménnyel hálálja meg a lehetőséget: mozgása dinamizmusa és helyenkénti paraszti nyersesége ellenére hihetetlenül elegáns. Az előadást záró pásztorbotolós kettősük Rémi Tündével sokáig emlékezetes élmény marad.

verssz5Rémi Tünde és Appelshoffer János

Hasonlóan méltatható a muzsikálás is. Az ifj. Csoóri Sándor vezette Ötödik évszak nevű formáció és a kiváló dzsessz-zenész, Dresch Mihály neve önmagáért beszél, de a bandatagok is egytől egyik kitűnő muzsikusok, közös zenélésük-énekük önmagában is páratlan élmény. ifj. Csoóri Sándor „Sündi” „beépülése” a mozgásos-játékos színpadi jelenetekbe ezúttal is külön érdekesség. Kitűnő alapanyagok az elhangzó versek is. Nagyon jó a válogatás, nem utolsósorban azért, mert nem egykoron (és még néha ma is) agyonhájpolt költeményekre fókuszál, hanem kevéssé közismert, de igen erős remekművekből merít – ehhez kimeríthetetlen forrásnak mutatkozik Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Áprily Lajos, Kányádi Sándor és Pilinszky János költészete. László Zsolt versmondása és színpadi jelenléte adekvátan illeszkedik a veretes értékek közé: a színész erőltetett, külsőséges eszközök nélkül, letisztultan, szinte visszafogottan, de – éppen emiatt is – erős hatást keltve szaval, és közben megjelenésével és természetes mozgásával „táncosnak is beillik”, látványelemként is helye van az összképben.

versszínház2Rémi Tünde és László Zsolt

E kitűnő konstrukciót befogadóként öröm élvezni. Mégis az ember úgy érzi, hiányérzete is kerekedik. E tökéletes – tehetséggel, mai, modern technikával készült, és kreatívan újszerű fénytörésbe helyezett – „népi szőttest” jogosan és tiszta szívből szerethetjük egy életen át, de a múló idő és a fejlődő kortárs művészetek világszemlélete elkerülhetetlenül másfajta anyag-felmutatást kíván; leegyszerűsítve: konstrukció helyett dekonstrukciót. Nincs mese: a hagyományőrző szándék sem úszhatja meg a tradicionális alapanyagok darabokra szedését, és vele párhuzamban azok – szubjektív – újbóli, műalkotássá összeillesztését (a Gondolatokban…-ban is mintha valami hasonló nagyon óvatosan elkezdődne).

Konstrukció, avagy dekonstrukció – kábé ez a különbség a „modern” és a „kortárs”, e két alkotói stílus és látásmód között.

 

Gondolatok versben és táncban – Rémi Tünde és Appelshoffer János előadói estje

A verseket előadja: László Zsolt. Zenei szerkesztő: ifj. Csoóri Sándor „Sündi”.

Szerkesztő: Novák Péter. Közreműködik: Juhász Zoltán, Tókos-Kurucz Kata, Dresch Mihály és az Ötödik évszak zenekar.

Hagyományok Háza, 2019. január 21.